21.12.2020

Rahulolu Elroni teenusega on aastaga kasvanud

Elroni rongid Balti jaamas

Viisime rongiga reisijate seas läbi rahulolu uuringu, millest ilmnes, et rahulolu reisirongiliikluse ja Elroni teenusega on aasta jooksul kasvanud. Enim on Elroni teenusega rahul sagedased rongireisijad.

Oktoobri lõpust novembri keskpaigani läbi viidud uuringu eesmärk oli saada tagasisidet reisirongiliikluse teenuse kvaliteedi ja reisijate arvamuse kohta. Rongi eelistavad reisijad kõige enam seetõttu, et rongiliiklus on kiire, meeldiv, keskkonnasõbralik. Rahulolu Elroni teenuse ja rongidega on aasta võrdluses kasvanud 80%-lt 86%-ni.

Võrreldes 2019. aastaga on paranenud (10%) hinnang klienditeenindajate asjatundlikkusele ja korrektsusele rongis ning ka tagasiside Elroni piletisüsteemile - rongipileti ostmist peab lihtsaks enamik (93%) rongireisijatest. Paranenud on ka tagasiside piletimasina kasutamisele – 78% uuringus osalejatest peavad piletimasinate kasutamist lihtsaks.

Loodame, et 2021. aasta kevadel saame piletimasinates aktiveerida ka viipemakse võimaluse, mis täna on veel süsteemi arendaja tehniliste lahenduste ootel. See peaks omakorda suurendama nii piletimasinate kasutamist kui avardama maksevõimalusi.

Juba täna kasutab üle poolte reisijate pileti valideerimiseks või ostmiseks piletimasinat.

Aasta võrdluses on muutunud ka hinnang rongipileti soodsale maksumusele – 61% rongireisijatest peavad rongiga sõitmist soodsaks ühistranspordilahenduseks.

Kui kevad-suvisel perioodil oleme saanud reisijatelt pigem negatiivset tagasisidet jalgrattakohtade vähesuse üle, siis rahulolu uuringust ilmneb, et ratastele rohkem ruumi ootab juurde ligi kolmandik reisijatest.

Nii populaarsemate väljumiste ülekoormuse kui ka sesoonse ruumipuuduse lahendus tuleb tõenäoliselt uute rongide jõudmisel liinile, sest täna on jätkuvalt kogu Elroni rongipark täies ulatuses kasutuses. Rongihanke võitnud Škoda rongidesse on planeeritud senisest enam jalgrattakohti ning ka istekohti reisijatele. Uute rongide lisandumisel saame tihendada nii sõidugraafikuid kui ka mahutada samale reisile mõnevõrra rohkem reisijaid. 

Rahulolu uuring viidi läbi 21. oktoobrist 11. novembrini veebiküsitlusena Elroni kodulehel. Uuringus osales 1465 eri vanuserühma vastajat.

Säästa aega ja raha - osta pilet veebist

Veebist ostetud pilet on 15% soodsam kui rongist klienditeenindajalt ostes.

Osta pilet