24h travel information +372 616 0245

Come work for us

Koolitusspetsialist
Accordion item

Otsime oma meeskonda uuendusmeelset ja arengule suunatud koolitusspetsialisti

Koolitusspetsialistina on Sinu peamisteks tööülesanneteks koolitus- ja arendustegevuste koordineerimine (mh välja- ja täiendõppe ning koolituste korraldamine, koolitustegevuse tulemuslikkuse hindamine, arvestuse pidamine, juhendite väljatöötamine, arengu- ja tulemusvestluste toetamine), Elroni e-õppekeskkonna arendamine,  sisseelamiskavade koostamine ning valdkondlike projektide elluviimine. Sinu põhiülesannete hulka kuulub ka osalemine personalitöö erinevates lõikudes (eelkõige värbamises, töötajate töö- ja vormiriiete halduses ning ühisürituste korraldamises).

Oled oodatud kandideerima, kui Sa oled väga hea suhtleja, positiivne ning kõrge sisemise motivatsiooniga teha oma tööd hästi ja panustada Elroni arengusse. Ootame, et Sul on varasem töökogemus koolitustegevuse või personaliarenduse valdkonnas ja Sa omad ametikohale vastavat kõrgharidust. Töö eeldab, et oled süsteemne, uuendustele avatud ja tulemustele orienteeritud. Tööks on vajalik, et oled vilunud arvutikasutaja ning valdad ladusalt eesti ja inglise keelt. Kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandil.

Elronis on Sul suurepärane võimalus kasvada koos organisatsiooniga, muuta maailma keskkonnasäästlikumaks ja panustada Eesti inimeste igapäevaelu mõjutava kodumaise ettevõtte arengusse. Sind ootab toetav ja sõbralik meeskond ning mitmed tööandjapoolsed soodustused. Elronis oled Sa hoitud ja tunned end väärtustatuna.

Kandideerimiseks ootame Sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga kuni 13.04.2023 e-posti aadressile [email protected] või läbi CV Online portaali.

Lisainfo:  Kristi Relvik, personalijuht, telefon 5907 7559, e-post [email protected].

Koolitusspetsialist

Kommunikatsioonijuht
Accordion item

Otsime oma meeskonda proaktiivset ja arengule suunatud kommunikatsioonijuhti

Kommunikatsioonijuhi kätes on viia Elron läbi eesmärgipäraste kommunikatsioonitegevuste ühistranspordi uuendusmeelse arvamusliidri positsioonile.

Usaldame Sulle kommunikatsioonistrateegia elluviimise ning meedia-, partner- ja valitsussuhete korraldamise. Sinu tööülesannete hulka kuulub veel sisekommunikatsiooni põhimõtete väljatöötamine ja realiseerimine ning ettevõtte sotsiaalmeediakontode haldamine ja sisuloome. Oled Elroni peamine kõneisik.

Oled oodatud kandideerima, kui Sa omad ametikohale vastavat kõrgharidust (magistrikraadi, eelistatud kommunikatsiooni erialal) ning tulemuslikku töökogemust sarnases valdkonnas. Sul on suurepärane keelevaist ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas ning valdad kõrgtasemel eesti keelt ja väga heal tasemel inglise keelt. Oled hea organiseerimisvõimega, oskad strateegiliselt mõelda, oled algatusvõimeline ja tugeva sisemise motivatsiooniga teha oma tööd hästi ning panustada Elroni arengusse. Seejuures mõistad kommunikatsiooni tähtsust ettevõtte hea maine- ja brändikuvandi tagamisel.

Meie juures on Sul suurepärane võimalus kasvada koos organisatsiooniga, muuta maailma keskkonnasäästlikumaks ja panustada Eesti inimeste igapäevaelu mõjutava kodumaise ettevõtte arengusse. Sind ootab toetav ja sõbralik meeskond ning mitmed tööandjapoolsed soodustused. Elronis oled Sa hoitud ja tunned end väärtustatuna.

Kandideerimiseks ootame Sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga kuni 12.04.2023 e-posti aadressile [email protected] või läbi CV-Online portaali.

Lisainfo:  Pille Kauber, äriarendusjuht, telefon 53 490 430, e-post [email protected] 

 

Kommunikatsioonijuht

Diisel- ja elektrirongi vedurijuht
Accordion item

Otsime diisel- ja elektrirongi vedurijuhte

Kui tunned, et just Sina võiksid olla oluline lüli Eesti rongiliikluses, soovid juhtida mugavaid ja kaasaegseid ronge ning pakkuda reisijatele parimat rongisõidu kogemust, oled oodatud kandideerima diisel- ja elektrirongi vedurijuhi ametikohale.

Vedurijuhi peamisteks tööülesanneteks on raudteeveeremi juhtimine reisijate teenindamiseks ning manöövritööde teostamine depoos ja liinil. Vedurijuhina töötamine eeldab 4-kuulise sertifikaadiõppe läbimist Elronis ja sertifikaadieksami edukat sooritamist.

Ootame, et Sa oled omandanud vähemalt keskhariduse ja soovitavalt tehnilise erihariduse (näiteks raudteetehnilise rakendusliku kõrghariduse või lõpetanud elektriku või remondilukksepa eriala) ning Sul on kehtiv vedurijuhiluba.  Lisaks ootame, et Sa valdad eesti keelt vähemalt B1 tasemel (vajalik on keeleoskuse tunnistus või keele rääkimine emakeelena), oled hea pingetaluvusega, Sulle sobib vahetustega töö ning ööbimine kodust eemal (ööbimine lõppjaamades) ning Sa oled kohusetundlik, täpne ja korrektne.                                                                                            

Elronis on Sul suurepärane võimalus kasvada koos organisatsiooniga, muuta maailma keskkonnasäästlikumaks ja panustada Eesti inimeste igapäevaelu mõjutava kodumaise ettevõtte arengusse. Sind ootab toetav ja sõbralik meeskond ning mitmed tööandjapoolsed soodustused. Elronis oled Sa hoitud ja tunned end väärtustatuna.

Kandideerimiseks ootame Sinu CV-d koos ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiatega (vedurijuhiluba ja eesti keele oskuse tunnistus)

kuni 19.04.2023 e-posti aadressile: [email protected] või läbi CV Keskuse portaali.

Lisainfo:  Merle Sagur, personalikonsultant, telefon 506 6969, e-post [email protected]. 

Diisel- ja elektrirongi vedurijuht