Pileti tagastamine

 • Eelnevalt ostetud, kuid seni kasutamata piletite tagasimakset saab taotleda kas:
 • Pileti saab tagastada ainult juhul, kui reisi väljumiseni on jäänud vähemalt 60 minutit.
 • Tagasimakset tuleks taotleda ka siis, kui on soov piletit muuta, et seejärel osta uus pilet.
 • Perioodipileti täieliku või osalise tagastamise taotlus tuleb saata e-posti aadressile: info@elron.ee.
 • Pileti maksumus tagastatakse teenustasuta üksnes Elroni sõidukaardile, kui tagastussoov on edastatud Elroni kodulehel oleva tagastusvormi vahendusel ja tagastatavat summat soovitakse sõidukaardile.
 • Muul juhul lisandub teenustasu 1 euro.
 • Pileteid ei saa tagastada infokassadesse Balti ja Tartu jaamas. 
0
Kuidas taotleda pileti tagastust?

Üksikpilet

 • Eelnevalt ostetud, kuid seni kasutamata piletite tagasimakset saab taotleda kas:
 • Veebis tagastuse vormil peab täitma tekstiväljad.
 • Pileti tagastuse taotlusel e-posti teel:
  • palun lisada pileti number ja piletist PDF, skaneeritud või digitaalfoto,
  • info, kuidas on soov tagasimakset saada:
   • kui Elroni sõidukaardile, siis märkida sõidukaardi number,
   • kui pangakontole, siis märkida panga IBAN-number ja konto omaniku nimi.

Perioodipilet

 • Perioodipileti täielikuks või osaliseks tagastamiseks tuleb tagastamissoov esitada:
  • e-posti aadressile: info@elron.ee
  • vähemalt 60 minutit enne pileti kehtima hakkamist.
 • Kirjale tuleb lisada ka Elroni sõidukaardi number, kuhu perioodipilet on salvestatud. 
Kas piletiraha tagastatakse kogu summa ulatuses?

Üksikpilet

 • Pileti maksumus tagastatakse kogu summa ulatuses teenustasuta üksnes Elroni sõidukaardile, kui tagastussoov on edastatud Elroni kodulehe tagastusvormi vahendusel.
 • Kui piletiraha tagastamist soovitakse arvelduskontole, arvestatakse tagastatavast summast maha teenustasu 1 euro. Kui pileti maksumus on alla 1 euro, siis piletiraha ei tagastata.
 • Elroni e-postile edastatud piletite tagastamisel arvestatakse tagastatavast summast maha teenustasu 1 euro (nii sõidukaardile kui ka arvelduskontole).
 • Kui pileti maksumus on alla 1 euro, siis piletiraha ei tagastata.

Piletiraha tagastatakse ainult juhul, kui reisi väljumiseni on jäänud vähemalt 60 minutit.

 

Perioodipilet

 • Perioodipileti eest tagastatakse piletiraha Elroni sõidukaardile teenustasuta juhul, kui tagastuse taotlus jõuab meile vähemalt 60 minutit enne pileti kehtima hakkamist.
 • Kui piletiraha tagastamist soovitakse arvelduskontole, arvestatakse tagastatavast summast maha teenustasu 1 euro.
 • Kui piletit soovitakse osaliselt tagastada, siis tühistatakse pilet tagastussoovi kättesaamisele järgnevast kuupäevast ning ostetud perioodipileti maksumusest arvestatakse maha summa kasutatud päevade ulatuses (ehk pileti maksumus, mis vastab kasutatud päevade arvule vastava perioodi pikkuse perioodipileti maksumusele). 
 • Kui tagastatav summa on alla 1 euro, siis piletiraha ei tagastata.

Näiteks: Reisijal on ostetud 30-päeva pilet 1-4 tsooni vahel, mis maksab 67,32€. Reisija soovib pileti tühistada 15.-l päeval. 15-päeva pileti maksumus 1-4 tsooni vahel on 44,37€. Lisaks tuleb tasuda teenustasu 1€. Seega on reisijale tagastatav summa: 67,32€ - 44,37€ - 1€ = 21,95€. Pileti hinna saab välja arvutada siin

Alates 14.05.2018. a kannab Euroopa Liidu välisesse panka sõidupileti maksumuse tagastamise kulud taotluse esitaja. Vedaja kannab vastuvõtva panga kontole üle summa, millest on eelnevalt maha arvestatud ülekandva panga hinnakirjas kehtestatud ülekandetasu. Kui ülekandetasu ületab tagastatava(te) sõidupileti(te) maksumuse, piletiraha Euroopa Liidu välisele pangakontole üle ei kanta. Vastuvõtva panga poolt kehtestatud teenustasu tasub tagastuse taotleja vastavalt vastuvõtva panga kehtestatud hinnakirjale.

Kui kiiresti piletiraha tagastatakse?
 • Pileti maksumus tagastatakse Elroni sõidukaardile kohe, kui tagastus on tehtud läbi kodulehe tagastusvormi.
 • Kui pileti tagastus on tehtud läbi kodulehe tagastusvormi ning raha tagastamiseks on valitud pangakonto, siis tagastatakse piletiraha maksumus viie tööpäeva jooksul alates pöördumise ja nõuetekohase tõenduse ning vajaliku lisainfo (nt pangakonto number ja omaniku nimi) saamisest.
 • Kui pileti tagastus on saadetud e-posti teel, siis tagastatakse piletiraha maksumus viie tööpäeva jooksul alates pöördumise ja nõuetekohase tõenduse ning vajaliku lisainfo (nt pangakonto number ja omaniku nimi) saamisest.